road safety training interrisk


การอบรมขับขี่ปลอดภัย


ปัจจุบันมีการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยังมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทางบริษัทอินเตอร์ริสค์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและจัดทำหลักสูตรอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถปรับหลักสูตรตามความเหมาะสมของผู้เข้าอบรมได้

การอบรมนี้เป็นการทบทวนองค์ความรู้เก่าควบคู่กับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการขับขี่ให้ปลอดภัยและยังช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรอบรมถูกออกแบบให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม กระชับ เข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ช่วยเพิ่มพูนทักษะผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย โดยผู้เข้าอบรมจะได้เอกสารประกอบการอบรมพร้อมทั้งรายงานประเมินผลรายบุคคลหลังจากการอบรม

ลักษณะการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

On-site: หลักสูตรอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดการอบรม โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบการทดสอบความสามารถในการตอบสนองและการวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้เข้าอบรมเป็นรายบุคคลซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Online: หลักสูตรอบรมนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรมในยุค New normal ที่ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในมือของท่าน โดยหลักสูตรนี้จะทำการอบรมและร่วมกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์

นอกจากนี้ เรายังมีแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมในบริษัทเป็นจำนวนมาก โดยจะมีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้พร้อมวีดีโออธิบายสั้นๆ โดยแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้เข้าอบรมทุกช่วงอายุ และแสดงผลการทดสอบการประเมินศักยภาพในการขับขี่รถของผู้เข้าอบรมเป็นรายบุคคลแบบ Real time

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


หลักสูตร


●  Basic              ความรู้พื้นฐานด้านการขับขี่ปลอดภัย เหมาะกับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

●  Awareness    กระตุ้นจิตสำนึกและเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดต่อทั้งตนเองและผู้อื่น ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

●  Manner          ปลูกฝังมารยาทในการขับขี่และเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

●  Motorcycle   ความรู้พื้นฐานด้านการขับขี่และลดความเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

●  Truck              เสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการขับขี่รถบรรทุก และเทคนิคในการขับขี่ ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

Road Safety Brochure PDF