การสำรวจความเสี่ยงอัคคีภัย

ในประเทศไทย อุบัติเหตุอัคคีภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สาเหตุของอุบัติเหตุรุนแรงเหล่านี้ล้วนมาจากสิ่งที่เรามองข้ามกัน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรและการชำรุดเสียหายของเครื่องจักร ถึงแม้ความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในธุรกิจของคุณจะอยู่ในช่วงต่ำถึงปานกลาง แต่ก็ควมีการตรวจเช็คโรงงานจากผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำ อุบัติเหตุอัคคีภัยนั้นสามารถป้องกันได้โดยการปฏิบัติตามการฝึกสอนที่ดี ที่บริษัทอินเตอร์ริสค์ เอเชีย ประเทศไทยนั้น เรามีทั้งประสบการณ์, ความรู้และทักษะในการเป็นผู้รับปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงในธุรกิจท่าน พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าจากการสำรวจความเสี่ยงภัยและความเห็นของพวกเรา โรงงานของท่านจะสามารถลดความเสี่ยงอุบัติเหตุอัคคีภัยได้

 

อุบัติเหตุอัคคีภัยในประเทศไทยระหว่างปี 2077-2015 (ข้อมูลจากกรมโรงงาน)

 

ข้อมูลปี 2007-2015 (กรมโรงงาน)