การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย


ในปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยการเกิดเพลิงไหม้จัดเป็นอุบัติเหตุที่เกิดมากที่สุดถึงร้อยละ 50 จากประเภทอุบัติเหตุทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากความผิดพลาดอันเนื่องจากการทำงานและการตรวจสอบ ซึ่งพนักงานในโรงงานที่มีการทำงานในพื้นที่เดิมๆ เป็นประจำอาจทำให้เกิดความเคยชินและมองข้ามความอันตรายเล็กน้อยได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้

บริษัทอินเตอร์ริสค์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยทีมวิศวกรที่มากประสบการณ์จะทำการสำรวจพื้นที่ต่างๆ ภายในสถานประกอบการของท่านเพื่อประเมินจุดเสี่ยงและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโปรแกรมประกอบการวิเคราะห์มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยจากหลายๆ ปัจจัย และนำเสนอแนวทางการลดความเสี่ยงโดยยึดหลักการป้องกันเพลิงไหม้ตามมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่สถานประกอบการของท่าน


หัวข้อในการพิจารณา

     การแบ่งส่วนและวัสดุโครงสร้างอาคาร

     กระบวนการผลิต

    การใช้งานและการจัดเก็บวัตถุอันตราย

    คลังสินค้า

     อุปกรณ์ดับเพลิง

     ระบบการจัดการความเสี่ยงเพลิงไหม

     ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก