บริษัทของเรามีความชำนาญในเรื่องการจัดการความเสี่ยงภัย ภายใต้บริษัทMS&AD Insurance Group และ Aioi Nissay Dowa และ Mitsui Sumitomo Insurance. ในปัจจุบันบริษัทที่มีการตั้งถิ่นฐานการผลิตอยู่ที่ต่างประเทศมักมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย, ความปลอดภัยและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งบริษัทของเรานั้นมีบริการการสำรวจความเสี่ยงภัยที่โรงงานของท่าน เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง โดยการให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่ท่านต้องการ หากท่านกำลังมีปัญหาในเรื่องความเสี่ยง พวกเรามีความยินดีให้คำแนะนำแก่ท่าน


 

COMPANY NAME InterRisk Asia (Thailand) Co., Ltd.
ADDRESS 175 Sathorn City Tower 9/1 Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand.
FOUNDED 2013
CAPITALIZATION 6 Million Baht
PRESIDENT Ezaki Hayaki
TELEPHONE +66 (0) 2679 5276
SERVICES Risk survey (fire, electrical equipment, flood) Traffic risk consulting BCM consulting Information dissemination (cyber risk, natural disaster risk, traffic risk, etc.) Holding seminars, dispatching lecturers, etc.
AREAS Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, and Hong Kong.