บทความ

ประเภท

สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน


สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน ปริมาณน้ำฝนของปีพ.ศ. 2566 ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2565) ค่าดัชนี ONI บ่งบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นไม่สามารถหล... (more...)

สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน


สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2565) พบว่าปริมาณฝนในปีนี้ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากลมมรสุมต... (more...)

No tag assigned

สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน


สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมสูงกว่าปริมาณน้ำฝนของภาคใต้ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมยังคงอยู่ในระดับต... (more...)

No tag assigned

ความสำคัญของหมวกกันน็อคและเข็มขัดนิรภัย

July 11, 2022
Chalisa Masuk

ความสำคัญของหมวกกันน็อคและเข็มขัดนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถลดความรุนแรงของอุบัติหตุได้ 40% สำหรับผู้โดยสารเบาะหน้า และ 70% สำหรับผู้โดยสารเบาะหลัง การสวมใส่หมวกกันน็อคมีประสิทธิภาพในการป้องกัน... (more...)

No tag assigned

สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน


สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน Summary ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ คาดว่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนา... (more...)

No tag assigned

Sustainable Development Goals (SDGs) Part 2

June 18, 2020
Sutiwat Prutthiprasert

– Eliminate poverty within 2070. At present, the income lower than $1.90 per day is used as an indicator. – Equal access to economic resources, including basic need and land ownership ... (more...)

Introduction to Business Continuity in Thailand

June 17, 2020
Sutiwat Prutthiprasert

What is Business Continuity Management? Business Continuity Management (BCM) is the framework to counter the effects of crises and interruptions from external and internal risks to a business. The s... (more...)

Sustainable Development Goals (SDGs) Part 1

June 10, 2020
Sutiwat Prutthiprasert

All Sustainable Development Goals

What is a sustainable development?            A development that can satisfy the demand of the current generation and will not reduce the future generation’s potential to satisfy their needs. A societ... (more...)

Are Medical thermometer and Industrial thermometer interchangeable?

June 10, 2020
Sutiwat Prutthiprasert

Image of spot-type thermocamera

            VS        Infrared thermometers are tools used to quickly measure the surface temperature of an object without touching it. The infrared thermometers are used in wide range of applications... (more...)

19 Ways Data Can Be Leaked


Have you ever wondered how our confidential or personal information leaks from us? Or how they fall into the wrong hands? The answers differs from a simple methods to advanced ones, so firstly for so... (more...)