บทความ

ประเภท

Sustainable Development Goals (SDGs) Part 2

June 18, 2020
Sutiwat Prutthiprasert

– Eliminate poverty within 2070. At present, the income lower than $1.90 per day is used as an indicator. – Equal access to economic resources, including basic need and land ownership ... (more...)

Introduction to Business Continuity in Thailand

June 17, 2020
Sutiwat Prutthiprasert

What is Business Continuity Management? Business Continuity Management (BCM) is the framework to counter the effects of crises and interruptions from external and internal risks to a business. The s... (more...)

Sustainable Development Goals (SDGs) Part 1

June 10, 2020
Sutiwat Prutthiprasert

All Sustainable Development Goals

What is a sustainable development?            A development that can satisfy the demand of the current generation and will not reduce the future generation’s potential to satisfy their needs. A societ... (more...)

Are Medical thermometer and Industrial thermometer interchangeable?

June 10, 2020
Sutiwat Prutthiprasert

Image of spot-type thermocamera

            VS        Infrared thermometers are tools used to quickly measure the surface temperature of an object without touching it. The infrared thermometers are used in wide range of applications... (more...)

19 Ways Data Can Be Leaked


Have you ever wondered how our confidential or personal information leaks from us? Or how they fall into the wrong hands? The answers differs from a simple methods to advanced ones, so firstly for so... (more...)

How Antivirus Works ?


Learn More About Antivirus An antivirus is a software that prevents, detects and removes malicious software programs like computer viruses, worms, Trojan horses, spyware, etc. that are harmful to the... (more...)

ความสามารถในการตอบสนองของมนุษย์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

June 28, 2017
Tanaporn Longwech

เชื่อว่า…ความสามารถในการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของมนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นๆ มีสติหรือได้รับการฝึกฝนมาบ่อยมากน้อยแค่ไหน โดยความสามารถในการตอบสนองนั้นจะ... (more...)

5 อุปกรณ์เสริมที่ควรมีติดตั้งไว้ในรถ

May 17, 2017
Tanaporn Longwech

เทคโนโลยีต่างๆได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของมนุษย์และช่วยเหลือในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะเทคโนโลยีของอุปกรณ์เสริมสำหรับติดรถที่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมามากมายหลายรูปแบบ... (more...)

เว็บไซต์ของคุณต้องการ การรักษาความปลอดภัยหรือไม่?


เว็บไซต์ของคุณต้องการ การรักษาความปลอดภัยหรือไม่?   เว็บไซต์ของคุณมีความปลอดภัยแค่ไหน? ผู้ใช้งานทั่วไปอาจไม่คำนึงถึงเรื่องความเสี่ยงของเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เราจึงข... (more...)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจจับความเร็ว

April 19, 2017
Nannicha Patraakrapan

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจจับความเร็ว การใช้ความเร็วสูงในการขับขี่รถยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็วสูง ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงมีการก... (more...)