สถิติการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงโรคระบาดโควิด 19

October 18, 2021
Chata Ittivatana

สถิติการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 สรุป ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 อัคคีภัยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบางโรงงานจะมีการลดกำลังการผลิต มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัยในปี 2563 สูงขึ้นเป... (more...)

สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน


สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน สรุป คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนภัยน้ำท่วมกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม พายุโซนร้อน “LIONROCK” จะมีกำลังแรงขึ้นและเข้าฝั่งเวีย... (more...)

ฝนตกหนักและน้ำท่วมจากผลกระทบของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่”


ฝนตกหนักและน้ำท่วมจากผลกระทบของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” สรุป เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประ... (more...)