หลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์


ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ส่งผลให้แนวโน้มผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เรื่องเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัยและตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อคและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต เนื้อหาโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้

    ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุ                       การเตรียมตัวก่อนขับขี่

    เทคนิคการขับขี่                                   กฎหมายที่ควรทราบ

    วิธีรับมือหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

สิ่งที่จะได้รับ :

      คู่มือการอบรม                                 ผลทดสอบรายบุคคล

     ประกาศนียบัตร