หลักสูตรมารยาทในการขับขี่สำหรับพนักงานขับรถ


หลักสูตรการอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อปลูกฝังมารยาทในการขับขี่พนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร พนักงานขับรถขนส่งสินค้า รวมไปถึงพนักงานขับรถโดยสาร โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นเรื่องมารยาทและการควบคุมอารมณ์ขณะขับขี่ รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นในการสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ เนื้อหาโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้

   ลักษณะที่สำคัญของพนักงานขับรถ

    การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

    วินัยในการปฏิบัติงาน

    เทคนิคในการสร้างความพึ่งพอใจให้กับผู้ใช้บริการ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


YOU WILL GET :

                                                    

    คู่มือการอบรม      ผลการทดสอบรายบุคคล      ประกาศนียบัตร