หลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยสำหรับรถบรรทุก


ประเทศไทยมีการใช้รถบรรทุกและรถพ่วงในการขนส่งในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการขนส่งแบบรับจากมือผู้ส่งและส่งถึงมือผู้รับ (Door to Door Service) ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ทำให้จำนวนการจดทะเบียนรถบรรทุกภายใต้พรบ.ขนส่งนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรม รวมไปถึงจุดบอดและจุดที่ต้องระมัดระวังขณะขับรถบรรทุกอีกด้วย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการขับรถอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื้อหาโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้

     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

     การตระหนักถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก

     การเตรียมตัวและเทคนิคในการขับขี่

    กฎหมายที่ควรทราบ

สิ่งที่จะได้รับ :

     คู่มือการอบรม  

     ผลการทดสอบรายบุคคล  

     ประกาศนียบัตร