ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจจับความเร็ว

April 19, 2017
Nannicha Patraakrapan

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจจับความเร็ว

การใช้ความเร็วสูงในการขับขี่รถยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็วสูง ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงมีการกำหนดมาตรฐานความเร็วในการขับขี่ของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมและติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วในหลายจุดทั่วประเทศไทย ทาง บริษัท อินเตอร์ริสค์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจจับความเร็วเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ใช้รถ

อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วที่หน่วยงานใช้ มี 2 แบบ

เครื่องเรดาร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้มากที่สุด โดยเจ้าหน้าที่จะอยู่ตามไหล่ทางหรือติดตั้งอุปกรณ์ตามจุดต่างๆ เมื่อเจอรถที่คาดว่าจะวิ่งเร็วเกินกำหนด เครื่องจะส่องไปยังรถเป้าหมายเพื่อให้คลื่นเรดาร์สะท้อนกลับมาที่เครื่องรับ คลื่นที่สะท้อนจากรถเป้าหมายจะเปลี่ยนขนาดคลื่นหรือความถี่ จากนั้น เครื่องตรวจจับจะนำค่าไปคำนวณเป็นค่าความเร็วของรถ

ปืนเลเซอร์ อุปกรณ์ชนิดเลเซอร์มีความแม่นยำมากกว่าเรดาร์และสามารถทำงานได้ทั้งระบบอัตโนมัติหรือควบคุมเอง โดยใช้การสะท้อนของแสงเลเซอร์ วัดเวลาตั้งแต่ส่งลำแสงไปและกลับ ใช้อัตราการเปลี่ยนของระยะทางต่อช่วงเวลามาคำนวณว่ารถเป้าหมายวิ่งเร็วเท่าไหร่ ซึ่งการจับความเร็วใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที

จุดตรวจจับความเร็วในประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วตามจุดต่างๆทั่วประเทศ แผนภาพดังกล่าวแสดงถึงจุดตรวจพอสังเขปในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ใช้รถสามารถนำพิกัดจากแผนที่ใส่ลงใน GPS เพื่อแจ้งเตือนหากเข้าใกล้บริเวณที่ตรวจความเร็ว โดยพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มักมีการใช้ความเร็วสูง ดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรควบคุมความเร็วในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย

การใช้ความเร็วอย่างปลอดภัย 

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยสำหรับตัวผู้ขับขี่และผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ควรขับรถในอัตราเร็วที่กฏหมายกำหนด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ให้ความสำคัญกับการใช้ความเร็ว จึงมีการใช้เทคโนโลยีเกิดขึ้น โดยการพัฒนาศักยภาพร่วมกับความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนน จะทำให้จำนวนของอุบัติเหตที่อาจเกิดขึ้นลดลงได้

AUTHOR

Nannicha Patraakrapan