4 วิธีเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

March 8, 2017
Chalisa Masuk

4 วิธีเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ประเมินผู้ขับขี่ (ตนเอง) และสภาพรถ ก่อนการเดินทาง

ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้า ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ขับขี่ไม่ควรขับรถหากอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดใดๆ รวมถึงยาที่มีผลต่อความสามารถในการขับรถ นอกจากนี้การตรวจสอบสภาพรถเป็นที่สิ่งจำเป็น หากรถไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ควรออกเดินทาง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้

ฝึกประเมินความเสี่ยงก่อนการขับขี่

ผู้ขับขี่ควรศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและค้นหาจุดเสี่ยงหรือพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนเส้นทางนั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถดูคลิปวิดีโออุบัติเหตุต่างๆ เพื่อฝึกวิเคราะห์สถานการณ์และหาทางป้องกันได้อีกด้วย ผู้ขับขี่ควรตระหนักไว้เสมอว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดได้ตลอดเวลา การฝึกประเมินสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น

นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ปัจจุบันมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น เครื่อง GPS บางประเภทนอกจากจะใช้ในการนำทางแล้วยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อใช้ความเร็วเกินกว่ากำหนด หรือเตือนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในบางประเภทสามารถวิเคราะห์ลักษณะการขับขี่เพื่อนำไปปรับปรุงวิธีการขับให้ดีขึ้น เช่น ชอบเหยียบเบรกกระทันหัน ขับจี้รถคันหน้า เป็นต้น หรือใช้ในการปรับปรุงการขับขี่ให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจำ

ผู้ขับขี่ควรได้รับการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นร่วมกับการฝึกอบรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงส่วนบุคลลและเลือกการอบรมที่จะช่วยลดความเสี่ยงนั้นๆ การฝึกอบรมจะช่วยย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยและการใช้รถร่วมกับผู้อื่นบนท้องถนนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การฝึกอบรมอาจมีอุปกรณ์ที่ช่วยจำลองสถานการณ์ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าใจและปฏบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อพบกับสถานการณ์นั้นๆ

 

การตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ทุกคน การพัฒนาศักยภาพของตนเองและการเตรียมพร้อมก่อนการขับขี่ในสถานการณ์จริง ไม่ว่าจะตัวผู้ขับขี่เอง หรือยานพาหนะที่ใช้ ล้วนช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ปัจจุบันมีการฝึกอบรมและเครื่องมือมากมายสำหรับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงหากเลือกใช้ให้เหมาะสม

AUTHOR

Chalisa Masuk