การฝึกอบรมเพื่อรับมือการถูกโจมตีทางอีเมล


การโจมตีทางไซเบอร์ เช่น Ransomware นั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ มักจะเป็นเป้าหมายในการโจมตี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งแง่ของทรัพย์สินและความน่าเชื่อถือในการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร ลักษณะการโจมตีโดยการปลอมแปลงอีเมลพร้อมแนบลิ้งค์ URL ส่งไปให้คนในองค์นั้นเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากคนในองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมรับมือการโจมตีทางอีเมล

บริษัทอินเตอร์ริสค์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดทำการฝึกอบรมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (Phishing e-mail) โดยการจำลองฟิชชิ่งอีเมลส่งไปยังผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งแนบข้อมูลเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการระมัดระวังอีเมลน่าสงสัย โดยหลังจบการฝึกอบรมจะมีรายงานแสดงผลการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นรายบุคคลส่งให้แก่บริษัท