การสำรวจความเสี่ยงภัยน้ำท่วม

ความเป็นมา

น้ำท่วมเป็นหนึ่งในอุทกภัยซึ่งสามารถนำไปสู่ความเสียหายของสินทรัพย์อย่างมหาศาล เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2011 ซึ่งเกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่ในหลายภูมิภาคในประเทศไทย โรงงานหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ได้รับความเสียหายต่างได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากน้ำท่วมครั้งนั้น ซึ่งโปรแกรม GIS นั้นสามารถช่วยประเมินถึงความเป็นไปได้ของบริเวณที่น่าจะเกิดน้ำท่วมเพื่อทำการเตือนถึงสถานการณ์น้ำท่วม และทำให้โรงงานสามารถทำการป้องกันก่อนที่น้ำท่วมจะเกิดขึ้น

GIS คืออะไร?

โปรแกรมข้อมูลทางธรณี Geographic Information Systems (GIS) เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์, เก็บข้อมูล, สร้างเพิ่มขึ้น และสร้างกราฟฟิคจากข้อมูลทางธรณี โดยสร้างเป็นรูปร่างพื้นผิวโลก GIS มารถช่วยท่านเพื่อเข้าใจถึงการวิเคราห์ช่องว่างของชั้นธรณีและความเกี่ยวข้อง อีกทั้ง ระบบGISสามารถสร้างรูปสามมิติและเคลื่อนไหวได้

แล้วเราจะใช้ GIS อย่างไร?

ระบบ GIS จะใช้ในการประเมินความอันตรายของน้ำท่วม ซึ่งผลที่ได้จากเทคโนโลยี GIS นั้นสามารถใช้เพื่อเป็นการจัดการน้ำท่วม เช่น การเตรียมรับมือน้ำท่วม, การประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดน้ำท่วมของโรงงานแต่ละโรงงาน หรือการคาดการณ์บริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม ท่านสามารถใช้ผลลัพท์จาก GIS เพื่อเป็นผู้ช่วยในการวางแผนในกรณที่เกิดน้ำท่วมหรือุทกภัยอื่นๆ เช่น แผ่นดินไหว เพื่อเป็นการป้องกันให้สินทรัพย์ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

รูปแบบสามมิติของแผนที่นิคมโรงงานอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย